Home

زود دون چیست؟

زود دون یک پروژه دانش بنیان جهت یافتن پاسخ پرسش های تکنیکی است که ممکن است هر لحظه با آنها مواجه شوید.

این پرسش ها ممکن است در حد یک رفع اشکال در کار با یک نرم افزار پرکاربرد و روزمره باشد و یا در قالب یادگیری یک نکته درسی از دروس دبیرستان و یا دانشگاه.

پرسش شما هرچه باشد پاسخ آن را می توانید در قالب متن و یا ویدیویی کوتاه در زود دون بیابید.

ما را در توسعه هر بیشتر این پروژه یاری فرمایید.